Välkommen till vår nya webbplats!

Vi vill ge dig en så bra upplevelse och surf som möjligt. Därför har vi byggt vår nya webbsida så att den anpassar sig efter mobil, surfplatta eller den enhet som du använder för tillfället.

Projektera med Gyproc Handbok

Gyproc Handbok ger underlag för val av konstruktioner och exempel på detaljlösningar för olika funktionskrav avseende brandklass, ljudreduktion, väggars stabilitet med lättbyggnadssystem.

Din partner

Det lönar sig att göra rätt från början.Vi vet det och du vet det. Det innebär att beställning, planering, projektering och uppförande av byggnader idag kräver ett omfattande lagarbete. Därför står vi vid din sida från start till mål.

Bygg hållbart med lättbyggnadssystem

Hållbartbyggande.se innehåller information om Saint-Gobains byggprodukter och hur de uppfyller kraven i de tre miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM-SE och Miljöbyggnad.