Arkitekturskolan representerar Gyproc i internationell tävling

Gyproc Handbok ger dig oumbärlig vägledning

Projektera med Gyproc Handbok

Gyproc Handbok ger underlag för val av konstruktioner och exempel på detaljlösningar för olika funktionskrav avseende brandklass, ljudreduktion, väggars stabilitet med lättbyggnadssystem.
Med Gyproc tillför du kunskap och kompetens i dina projekt

Din partner

Det lönar sig att göra rätt från början.Vi vet det och du vet det. Det innebär att beställning, planering, projektering och uppförande av byggnader idag kräver ett omfattande lagarbete. Därför står vi vid din sida från start till mål.
Med Gyproc får du miljövänliga produkter för hållbart byggande

Bygg hållbart med lättbyggnadssystem

Hållbartbyggande.se innehåller information om Saint-Gobains byggprodukter och hur de uppfyller kraven i de tre miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM-SE och Miljöbyggnad.