You are here

Gå till beställningformulär

Ytterväggar och ventilerat fasadsystem

Beteckning
Fuktsäker yttervägg med Serpovent, ventilerat fasadsystem från Gyproc, ISOVER och Weber Aquaroc ytterväggar - ventilerat fasadsystem med cementskivor
Glasroc H Storm - ytterväggar med vindskyddsskiva
Miljövänlig yttervägg av lättbyggnadsteknik anpassad efter ny bullerförordning Silent Wall gör det möjligt att bygga i bullerutsatta områden (broschyr)