You are here

Gå till beställningformulär

Certifikat

Beteckning
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

SystemSäkring

Beteckning
Gyproc SystemSäkring

Säkerhetsdatablad

Beteckning
SUIS Habito
SUIS Ocean
SUIS Storm
Säkerhetsdatablad G 44
Säkerhetsdatablad G 46
Säkerhetsdatablad G 55
Säkerhetsdatablad GAM 5
Säkerhetsdatablad GFF FireCase
Säkerhetsdatablad GHS 9, GHSE 9
Säkerhetsdatablad Gyproc Super
Säkerhetsdatablad Rigitone Lim
Säkerhetsdatablad Rigitone Spackelmassa
Säkerhetsdatblad G 66
Säkerhetsdatblad GHO 13, GHOE 13

Typgodkännandebevis

Beteckning
TG Glasroc H Storm vindskyddsskiva
TG Gyproc Ineo 30 inspektionslucka EI 30
TG Gyproc Ineo 60 inspektionslucka EI 60
TG Gyproc Planex Brandgipslucka
TG Gyproc Protect F Brandisolering av stålkonstruktioner
TG Gyproc Protect F gipsskiva inkl montering
TG Gyproc innerväggar med stålstomme
TG Gyproc innerväggar med trästomme
TG Gyptone undertakssystem
TG Installationsschakt
TG Träbjälklag
TG Undertakssystem
TG Undertakssystem
Typgodkännande THERMOnomic
Typgodkännande_Gyproc DUROnomic

DoP Prestandadeklarationer

Beteckning
DoP Aquaroc Cementskiva (PL 530)
DoP Bärande stålprofiler (G 1090-1)
DoP G 55 (G 15651-1)
DoP Glasroc F FireCase (GLAS 102)
DoP Glasroc H Ocean (GHO 15283-1)
DoP Glasroc H Storm (GHS 15283-1)
DoP Glasroc Mulitboard 6 mm (GLAS 101 GFM)
DoP Gyproc Gipsskivor (G 520)
DoP Gyproc Habito (BOARD 133)
DoP Gyproc Skruv (G 14566-01)
DoP Gyproc Upparbetade Gipsskivor (G 14190)
DoP Gyptone BIG (GYP 14190-2-v2)
DoP Gyptone BIG Curve (GYP 14190-5-v2)
DoP Gyptone Plank (GYP 14190-3-v2)
DoP Gyptone Tiles (GYP 14190-1-v2)
DoP Rigidur Fix Schnellbauschraube (LE 0613)
DoP icke-bärande stålprofiler (GSP 14195)