You are here

Gå till beställningformulär

Typdetaljer till innerväggar

Beteckning
3.1.1-203A - Anslutning mot tunga konstruktioner (rfa)
3.1.1-203A - Anslutning mot tunga konstruktioner (txt)
3.1.1-203B - Anslutning mot tunga konstruktioner (rfa)
3.1.1-203B - Anslutning mot tunga konstruktioner (txt)
3.1.1-205A - Anslutning mot tunga konstruktioner (rfa)
3.1.1-205A - Anslutning mot tunga konstruktioner (txt)
3.1.1-205B - Anslutning mot tunga konstruktioner (rfa)
3.1.1-205B - Anslutning mot tunga konstruktioner (txt)
3.1.1-212A - Ytterhörn (rfa)
3.1.1-212A - Ytterhörn (txt)
3.1.1-215A T-Hörn (rfa)
3.1.1-215A T-Hörn (txt)
3.1.1-215B T-Hörn (txt)
3.1.1-215B T-Hörn (rfa)
3.1.1-251A - Teleskopanslutning (rft)
3.1.1-251A - Teleskopanslutning (txt)
3.1.1-261A - Flanktransmission i Gyproc Träbjälklag (rft)
3.1.1-261A - Flanktransmission i Gyproc Träbjälklag (txt)