Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Vi har telefontid måndag till fredag från kl 8 till kl 16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

Teknisk Försäljning och Support

Kundservice

 

 

You are here

Gå till beställningformulär

Mängdning av GK bärverk till innertak

Med vårt mängdberäkningsprogram för GK bärverk får du information om vad och hur mycket material  som behövs när du ska montera innertak i en eller två nivåer. Klicka på önskat system. Fyll därefter i värdena i varje fält för att beräkna materialåtgången i ditt projekt.  Skriv ut resultatet för en enkel och korrekt beställning hos din återförsäljare. Behöver du hjälp kan du kontakta vår tekniska support.

Beteckning
Mängdning av GK bärverk till innertak

Habito beräkningsverktyg

Med Habito beräkningsprogram kan du snabbt se hur tunga prylar som exempelvis TV, köksskåp, hyllor m.m. som du kan hänga upp på gipsväggar med Habito. Du anger skruvavstånd, antal träskruvar och belastning. Resultatet visar om infästningen klarar belastningen samt med vilken säkerhetsmarginal.

Beteckning
Habito beräkningsprogram

Wall Selector

Med Wall-Selector kan du välja väggar som passar ditt projekt utifrån gällande funktionskrav som ljud, brand, stabilitet/hållfasthet och önskat ytskick. Resultatet visar förslag på väggtyper som passar dina kriterier. När du gjort ditt val kan du ladda ner CAD-ritningar och beteckningar för önskad väggtyp.

Beteckning
Wall Selector

Ljudgranar

Beteckning
Ljudgranar - länkar till ljudgranar för innerväggar

Gyproc Handbok

Gyproc Handbok innehåller system och lösningar för att projektera innerväggar, ytterväggar, innertak och bjälklag med lättbyggnadssystem utifrån olika funktionskrav.

Beteckning
Gyproc Handbok – system för lättbyggnadsteknik (bläddra i den digitala versionen) Gyproc Handbok – system för lättbyggnadsteknik (iPaper)
HB8 1 Inledning
HB8 2.0 Gyproc Systemguide
HB8 2.1.0 Gyproc väggnycklar
HB8 2.1.1 Gyproc XR funktionsnycklar
HB8 2.1.6 Gyproc GS funktionsnycklar
HB8 2.1.15 Gyproc GD funktionsnycklar
HB8 2.1.31 Gyproc ACOUnomic
HB8 2.1.51 Gyproc GT funktionsnycklar
HB8 2.2 Gyproc funktionsväggar
HB8 2.3.11 Gyproc THERMOnomic ytterväggar
HB8 2.3.51 Gyproc ytterväggar på trästomme
HB8 2.4 Gyproc bjälklag
HB8 2.5 Gyproc undertak
HB8 2.6 Gyptone Akustikundertak
HB8 2.8 Gyproc brandisolering av bärande stålstomme
HB8 2.9 Gyproc installationer
HB8 2.10 Infästningar
HB8 2.11 Fogning och ytbehandling
HB8 3.1.1 Gyproc XR datablad
HB8 3.1.1 Gyproc XR typdetaljer
HB8 3.1.6 Gyproc GS datablad
HB8 3.1.15 Gyproc GD datablad
HB8 3.1.15 Gyproc GD typdetaljer
HB8 3.1.51 Gyproc GT datablad
HB8 3.1.51 Gyproc GT typdetaljer
HB8 3.2.1 Gyproc våtrumsväggar
HB8 3.2.6 Gyproc arkivväggar
HB8 3.2.8 Gyproc akustikväggar
HB8 3.2.11 Gyproc inbrottsskydd
HB8 3.2.16 Gyproc böjda väggar
HB8 3.2.20 Gyproc väggar med pelarstomme
HB8 3.2.26 Gyproc installationsväggar
HB8 3.3.11 Gyproc THERMOnomic ytterväggar, datablad
HB8 3.3.11 Gyproc THERMOnomic ytterväggar, typdetaljer
HB8 3.3.51 Gyproc ytterväggar med trästomme, datablad
HB8 3.3.51 Gyproc ytterväggar med trästomme, typdetaljer
HB8 3.4 Bjälklag datablad
HB8 3.4 Bjälklag typdetaljer
HB8 3.5 Undertak
HB8 3.6 Gyptone Akustikundertak
HB8 3.8.1 Glasroc F brandisolering av bärande stålstomme
HB8 3.8.6 Brandisolering av bärande konstruktioner med Gyproc gipsskivor
HB8 3.9 Installationer
HB8 4.1 Byggnadsakustik
HB8 4.2 Brandskydd
HB8 4.3 Statik
HB8 4.4 Värmeisolering
HB8 4.5 Fukt
HB8 4.6 Materialegenskaper
HB8 5 Klassificeringar
HB8 6.1 Gyproc gipsskivor och andra byggskivor
HB8 6.2 Gyproc stålreglar och andra profiler
HB8 6.3 Gyproc skruv
HB8 6.4 Gyproc tillbehör

Program för att dimensionera brandskydd av stål

Branddimensionering av bärande stålstomme med Glasroc F FireCase från GyprocBranddimensionering av bärande stålkonstruktioner enligt den gällande standarden EN 13381-4:2013, (Brandteknisk provning av byggnadsdelar). Med Glasroc F FireCase brandskyddsskiva för inklädnad av bärande stålstomme, säkerställer du ett brandskydd på upp till 120 min. Skivan som finns i olika tjocklekar monteras enkelt och snabbt skiva mot skiva med klammer eller Glasroc F skruvar dikt an mot stålet. Inga distanser behövs vilket sparar uthyrningsbar golvyta. 

Beteckning
FireCase Dimensioneringsprogram

Guider för projektering av skolor

Beteckning
Guide för att projektera och bygga skolor Skolguide - lösningar för byggande av förskolor och skolor