You are here

Förbehåll vid mängdberäkning

Data och beräkningar i detta verktyg förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Saint-Gobain Sweden AB, BU Gyproc.

Gyproc förbehåller sig rätten till ändringar.

Gyproc GK beräkningsverktyg

Gyproc GK beräkningsverktyg