You are here

Förutsättningar för beräkning av last vid

Vid infästning i gipsväggar med Gyproc Habito

  • Brukslastvärdet är baserat på en rekommenderad säkerhetsfaktor på 3.
  • Belastningen förutsätts vara statisk.
  • Vid dynamisk lastpåverkan ska det göras en värdering om eventuell förstärkning behövs.
  • Avståndet mellan varje upphängningspunkt bor vara minst 20 mm, annars reduceras kapaciteten per upphängningsenhet.
  • Maximal total upphängning är 300 kg/m vägg.
Habito beräkningsverktyg

Habito beräkningsverktyg