You are here

Wall selectorTM
Konstruktioner

Brandisolering av stålstomme

Brandisolering av bärande konstruktioner

Glasroc FireCase brandisolering av bärande stålstomme

Glasroc F Firecase är ett effektivt system för inklädnad av bärande stålstomme utan monteringsprofiler. Systemet finns för brandskydd upp till 120 minuter

Systembeskrivning

Skivorna finns i tjockleksintervallerna 15-30 mm och montering utan luftspalt mellan skivorna ger skivorna ett effektivare brandskydd än traditionell gips monterat på profiler

Fördelar

Systemet är ekonomiskt, då det är snabbt och enkelt att montera. Systemet ger slimmade konstruktioner och slutytan är slät och fin och kan om så önskas lämnas som den är.

Se funktionsnyckel

System för brandskyddsbeklädnad av bärande stålkonstruktioner i upp till 120 minuter.

Beteckning Brandklass
Balk F - Som bär betongbjälklag
3-sidigt inklädd balk med hörnprofil
30 - 120
Balk G - Som bär betongbjälklag
3-sidigt inklädd balk med upplagsskivor
30 - 120
Balk H
3-sidigt inklädd balk, dubbelt skivlag
30 - 120
Balk I
Inklädnad vid korsande pelare och balk
30 - 120
Balk J
3-sidigt inklädd balk med hög livhöjd
30 - 120
Pelare 02
Dubbla fristående pelare
30 - 120
Pelare A - Fristående
4-sidigt inklädd pelare
30 - 120
Pelare B - Vid fasad
3-sidigt inklädd pelare med hörnprofil
30 - 120
Pelare C
3-sidigt inklädd pelare med fläns mot vägg
30 - 120
Pelare D - Vid fasad
3-sidigt inklädd pelare med upplagsskivor
30 - 120
Pelare E
4-sidigt inklädd pelare med dubbla skivlag
30 - 120
-
Se funktionsnyckel

Brandisolering av bärande konstruktioner kan med fördel göras med Gyproc Gipsskivor, primärt med Gyproc Protect F eller Protect F Ergo, men även med Gyproc Normal eller Gyproc Normal Ergo.

Beteckning Brandklass
Pelare 01
Fristående pelare
Fristående pelare
30