Gyproc DUROnomic c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GD 70/70 (450) N-N M0

Gyproc GD 70/70 (450) N-N M0
Gyproc GD 70/70 (450) N-N M0

Väggtyp GD5
1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc GFS DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc GFR DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.15:111
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 30 dB
Max vägghöjd, mm 6300
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 130
Anmärkning: 

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.