Gyproc DUROnomic c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GD 95/95 (450) N-N M0

Gyproc GD 95/95 (450) N-N M0
GD6

Väggtyp GD6
1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 95 som kantprofil (i golv och tak)
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc GFS DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc GFR DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.15:111
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering R'w = 30 dB
Max vägghöjd, mm 7000
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 134
Anmärkning: 

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.