Gyproc DUROnomic c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GD 45/45 (450) NN-NN M0

Gyproc GD 45/45 (450) NN-NN M0
GD8

Väggtyp GD8
1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 45 som kantprofil (i golv och tak) med Gyproc GPD 45 Polytenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 45, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc GFS DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc GPD Tillbehör till stålprofiler
Gyproc GFR DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.15:113
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 35 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 178
Anmärkning: 

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

YBG-klass: QV3
För att klara extra höga krav på ytjämnhet (QV4), t.ex. släpljusväggar, välj Innervägg med regelstomme minst 70 mm (2 lag gipsskivor)