Gyproc DUROnomic c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GD 45/45 (600) NN-0 M0

Gyproc GD 45/45 (600) NN-0 M0
GD101

Väggtyp GD 101
1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 45 som kantprofil (i golv och tak)
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 45, c 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc GFS DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc GFR DUROnomic Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 30
Max vägghöjd, mm 2900
Väggtjocklek (mm) 70
Prisindex 92