You are here

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Innervägg med hög ljudreduktion Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Med Gyproc ErgoLite lättviktsskiva gör monteringen 25 % lättare än med en traditionell gipsskiva. En skiva som ger bättre arbetsmiljö och ergonomi.

Ljudisoleringsklass som normalt uppnås

Anger den ljudisoleringsklass som normalt kan påräknas om konstruktionen utförs enligt Gyproc Handbok och Gyprocs övriga anvisningar

Med anslutning för högre ljudklass uppnås detta ljudkrav

Motsvarar mörkblå klassning, under förutsättning att anslutningar utförs med en ljudklass bättre än kravet

Beteckning Ljudklassificering Brandklass Vägghöjd (mm)
XR1E
Gyproc XR 70/70 (450) EE-0 M0
25
Gyproc XR 70/70 (450) EE-0 M0 30 3500
XR2E
Gyproc XR 70/70 (450) EEE-0 M0
25
Gyproc XR 70/70 (450) EEE-0 M0 60 3700
XR3E
Gyproc XR 70/70 (450) E-E M0
30
Gyproc XR 70/70 (450) E-E M0 30 3800
XR4E
Gyproc XR 95/95 (450) E-E M0
30
Gyproc XR 95/95 (450) E-E M0 30 5950
XR5E
Gyproc XR 120/120 (450) E-E M0
35
Gyproc XR 120/120 (450) E-E M0 30 6000
XR6E
Gyproc XR 70/70 (450) E-E MR
35
Gyproc XR 70/70 (450) E-E MR 30 3800
XR7E
Gyproc XR 95/95 (450) E-E MR
35
Gyproc XR 95/95 (450) E-E MR 30 5950
XR8E
Gyproc XR 70/70 (450) E-E M45
35
Gyproc XR 70/70 (450) E-E M45 30 3800
XR9E
Gyproc XR 95/95 (450) E-E M45
35
Gyproc XR 95/95 (450) E-E M45 30 5950
XR10E
Gyproc XR 120/120 (450) E-E M45
40
Gyproc XR 120/120 (450) E-E M45 30 6000
XR11E
Gyproc XR 70/70 (450) EE-EE M0
40
Gyproc XR 70/70 (450) EE-EE M0 60 4050
XR12E
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE M0
40
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE M0 60 6200
XR13E
Gyproc XR 120/120 (450) EE-EE M0
40
Gyproc XR 120/120 (450) EE-EE M0 60 7000
XR14E
Gyproc XR 70/70 (450) EE-EE MR
40
Gyproc XR 70/70 (450) EE-EE MR 60 4050
XR15E
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE MR
44
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE MR 60 6200
XR16E
Gyproc XR 70/70 (450) EE-EE M45
44
Gyproc XR 70/70 (450) EE-EE M45 60 4050
XR17E
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE M45
48
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE M45 60 6200
XR18E
Gyproc XR 120/120 (450) EE-EE M45
48
Gyproc XR 120/120 (450) EE-EE M45 60 7000
XR19E
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE M95
48
Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE M95 60 6200
XR20E
Gyproc XR 120/95 (450) EE-EE M120
48
Gyproc XR 120/95 (450) EE-EE M120 60 4750
XR21E
Gyproc XR 70/70x2 (450) EE-EE M140
56
Gyproc XR 70/70x2 (450) EE-EE M140 60 3500
XR22E
Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M140
60
Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M140 60 3700
XR23E
Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M190
60
Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M190 60 3700