Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70 (450) EE-0 M0

Gyproc XR 70/70 (450) EE-0 M0
Gyproc XR 70/70 (450) EE-0 M0

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm1)
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GEE ErgoLite

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ErgoLite Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 25 dB
Max vägghöjd, mm 3500
Väggtjocklek (mm) 95

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.