Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70 (450) E-E MR

Gyproc XR 70/70 (450) E-E MR
Gyproc XR 70/70 (450) E-E MR

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GEE ErgoLite
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ErgoLite Innerväggsskivor
Gyproc MR Isoleringstillbehör

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 30-35 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 95

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.