Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito och Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70 (450) HE-EH M70

Gyproc XR 70/70 (450) HE-EH M70
Gyproc XR 70/70 (450) HE-EH M70

1. Skena Gyproc AC 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito gipsskiva
4. 12,5 mm Gyproc GEE 13 ErgoLite gipsskiva
5. Min 70 mm Mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc Habito Innerväggsskivor
Gyproc ErgoLite Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 90
Ljudklassificering

R'W

= 48-52 dB
Max vägghöjd, mm 5100
Väggtjocklek (mm) 120

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.