Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito och Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) H-H M45

Gyproc XR 120/120 (450) H-H M45
Gyproc XR 120/120 (450) H-H M45

1. Skena Gyproc AC 120 ACOUnomic  som kantprofil (i golv vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito gipsskiva
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc Habito Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 44 dB
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 145

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.