Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito och Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) H-H M0

Gyproc XR 120/120 (450) H-H M0
Gyproc XR 120/120 (450) H-H M0

1. Skena Gyproc SKP 120 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR120, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc Habito Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 35-40 dB
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 145

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.