You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) N-N M45

Gyproc XR 120/120 (450) N-N M45
Gyproc XR 120/120 (450) N-N M45

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:104
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 40-44 dB
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 145
Prisindex 131
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F vilket anges med P i väggbeteckningen (1P-1P).

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.