Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 95/95 (450) N-N M0

Gyproc XR 95/95 (450) N-N M0
XR4

1. Skena Gyproc SKP 952) som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:102
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering R'w = 30-35 dB
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 105
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F vilket anges med P i väggbeteckningen (P-P).

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.