Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 70/70 (450) PP-PP M0

Gyproc XR 70/70 (450) PP-PP M0
XR11P

1. Skena Gyproc AC 70 som kantprofil (i vägg, golv och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:105
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering R'w = 40-44 dB
Max vägghöjd, mm 5000
Väggtjocklek (mm) 132
Prisindex 193
Anmärkning: 

Vid brandkrav EI 120 för arkivväggar (RA-FS 1997:3) se Gyproc Handbok kap 3.2.6:101 - 3.2.6:102.

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.