Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 95/95 (450) PP-PP M0

Gyproc XR 95/95 (450) PP-PP M0
XR12P

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:105
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering R'w = 44 dB
Max vägghöjd, mm 7000
Väggtjocklek (mm) 157
Prisindex 195
Anmärkning: 

Vid brandkrav EI 120 för arkivväggar (RA-FS 1997:3) se Gyproc Handbok kap 3.2.6:101 - 3.2.6:102.

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.