Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 70/70 (450) P-P M0

Gyproc XR 70/70 (450) P-P M0
XR3P

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:102
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 30 dB
Max vägghöjd, mm 4600
Väggtjocklek (mm) 101
Prisindex 118

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.