Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 70/70 (450) P-P MR

Gyproc XR 70/70 (450) P-P MR
XR6P

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc MR Isoleringstillbehör

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 35 dB
Max vägghöjd, mm 4600
Väggtjocklek (mm) 101
Prisindex 125

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.