Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 95/95 (450) P-P MR

Gyproc XR 95/95 (450) P-P MR
Gyproc XR 95/95 (450) P-P MR

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc MR Isoleringstillbehör

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 35 dB
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 126
Prisindex 127

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.