Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) RN-NR M0

Gyproc XR 70/70 (450) RN-NR M0
Gyproc XR 70/70 (450) RN-NR M0

)1. Skena Gyproc AC 70 som kantprofil (i vägg, golv och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Robust1

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:105
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 44 dB
Max vägghöjd, mm 4700
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 180
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckning av väggtyp ändras (RN-NR till P-P)

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.