Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) RN-0 M0

Gyproc XR 70/70 (450) RN-0 M0
XR1R

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm1)
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Robust

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:101
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering R'w = 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3600
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 100
Anmärkning: 

1) Vid högre väggar se Gyproc Handbok kap 4.3.2 tabell 1 och 2.

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.