Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 120/95 (450) RN-NR M120

Gyproc XR 120/95 (450) RN-NR M120
Gyproc XR 120/95 (450) RN-NR M120

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Robust1)
5. 120 mm mineralull
6. Väggklammer Gyproc V 25, (vid golv och tak)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc VK 25 Tillbehör till stålprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:109
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 52 dB
Max vägghöjd, mm 4500
Väggtjocklek (mm) 170
Prisindex 217
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckning av väggtyp ändras (RN-NR till PP-PP)

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.