Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (450) RNN-NNR M140

Gyproc XR 70/70x2 (450) RNN-NNR M140
XR22R

1. Skena Gyproc AC 70x2 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Robust1)
5. 2 x 70 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:111
Brandklassificering EI 90
Ljudklassificering R'w = 60-65 dB
R'w + C50–3150 = 57 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 225
Prisindex 299
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckning av väggtyp ändras (RNN-NNR till PNN-NNP)
 

Väggtjocklek avser min-värde

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.