Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) R-R MR

Gyproc XR 70/70 (450) R-R MR

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Robust
4. Gyproc MR Mineralullsremsa1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerväggsskivor
Gyproc MR Isoleringstillbehör

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 35 dB
Max vägghöjd, mm 4400
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 118
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F vilket anges med P i väggbeteckningen (1P-1P)

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.