Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal

Gyproc XR 95/95 (450) R-R M45

Gyproc XR 95/95 (450) R-R M45
XR9R

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Robust1)
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:104
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering R'w = 40-44 dB
Max vägghöjd, mm 6000
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 134
Anmärkning: 

1) För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F vilket anges med P i väggbeteckningen (P-P)

Innerväggar med hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.