You are here

Innerväggar med trästomme

Trästomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GT med trästomme c 450 och Gyproc Normal

Ett traditionellt system som är enkelt att montera. Används till bärande och icke-bärande väggar.

Ljudisoleringsklass som normalt uppnås

Anger den ljudisoleringsklass som normalt kan påräknas om konstruktionen utförs enligt Gyproc Handbok och Gyprocs övriga anvisningar

Med anslutning för högre ljudklass uppnås detta ljudkrav

Motsvarar mörkblå klassning, under förutsättning att anslutningar utförs med en ljudklass bättre än kravet