You are here

Trästomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GT 70/70 (450) NN-0 M0

Gyproc GT 70/70 (450) NN-0 M0
Gyproc GT 70/70 (450) NN-0 M0

Väggtyp GT 1
1. Kantregel 45x70 mm
2. Väggregel 45x70 mm, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:101
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3300
Väggtjocklek (mm) 95
Anmärkning: 

EI60 gäller från den skivbeklädda sidan under anmärkning.

Innerväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som används för bärande och icke-bärande väggar.