You are here

Trästomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GT 70/70x2 (450) NN-NN M140

Gyproc GT 70/70x2 (450) NN-NN M140
Gyproc GT 70/70x2 (450) NN-NN M140

Väggtyp GT 18
1. Kantregel 45x70 mm
2. Väggregel 45x70 mm, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. 2 x 70 mm mineralull 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:109
Brandklassificering EI 60
REI 30
Ljudklassificering

R'W

= 56-60 dB

R'W + C50–3150

= 53 dB
Max vägghöjd, mm 3300
Väggtjocklek (mm) 210

Innerväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som används för bärande och icke-bärande väggar.