You are here

Trästomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GT 70/70x2 (450) NNN-NNN M140

Gyproc GT 70/70x2 (450) NNN-NNN M140
GT19

Väggtyp GT 19
1. Kantregel 45x70 mm
2. Väggregel 45x70 mm, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. 2 x 70 mm mineralull 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:110
Brandklassificering EI 60
REI 60
Ljudklassificering R'w = 60 dB
R'w + C50–3150 = 57 dB
Max vägghöjd, mm 3300
Väggtjocklek (mm) 235

Innerväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som används för bärande och icke-bärande väggar.