You are here

Trästomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GT 45/45 (450) N-N M30

Gyproc GT 45/45 (450) N-N M30
Gyproc GT 45/45 (450) N-N M30

Väggtyp GT 6
1. Kantregel 45x45 mm
2. Väggregel 45x70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. Min 30 mm mineralull 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:103
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 2700
Väggtjocklek (mm) 70

Innerväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som används för bärande och icke-bärande väggar.