You are here

Trästomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GT 95/95 (450) N-N M30

Gyproc GT 95/95 (450) N-N M30
Gyproc GT 95/95 (450) N-N M30

Väggtyp GT 8
1. Kantregel 45x95 mm
2. Väggregel 45x95 mm, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. Min 30 mm mineralull 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:103
Brandklassificering EI 30
R 15
REI 15
Ljudklassificering

R'W

= 35 dB
Max vägghöjd, mm 4000
Väggtjocklek (mm) 120

Innerväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som används för bärande och icke-bärande väggar.