You are here

Trästomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GT 45/45 (600) N-N M0

Gyproc GT 45/45 (600) N-N M0
Gyproc GT 45/45 (600) N-N M0

Väggtyp GT 103
1. Kantregel 45x45 mm
2. Väggregel 45x45 mm, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:102
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 2500
Väggtjocklek (mm) 70

Innerväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som används för bärande och icke-bärande väggar.