Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0

Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0

Väggtyp GS 2
1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:101
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 107
Prisindex 117
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

Vid högre väggar se Gyproc Handbok kap 4.3.2 tabell 1 och 2.

Brandklasserna EI 30 resp. EI 60 gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

1) För brandklass EI 60 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F alt 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor. Vid brandklass EI 60, reglar max c 450 mm.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.  

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.