Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GS 70/70x2 (450) NNN-NNN M140

Gyproc GS 70/70x2 (450) NNN-NNN M140
GS24

Väggtyp GS24
1. Kantprofil Gyproc AC 70x2 (i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. 2 x 70 mm mineralull

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:111
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 60-65 dB
R'w + C50–3150 = 57 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 225
Prisindex 284
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

1) För brandklass EI 120 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F som yttre skivlag och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från NNN-NNN till PNN-NNP.

Ljudklass B, lägenhetsskiljande vägg i bostäder. Avser medelvärde enligt SS 25267:2004, se vidare kap. 4.1.1.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.  

Väggtjocklek avser min-värde.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.