Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GS 45/45 (450) N-N M0

Gyproc GS 45/45 (450) N-N M0
GS3

Väggtyp GS 3
1. Skena Gyproc SK 45 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc R 45, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc gipsskivor1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc R Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:102
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering R'w = 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 2600
Väggtjocklek (mm) 70
Prisindex 99
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.


1) För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från N-N till P-P.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.