Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GS 45/45 (450) NN-NN M0

Gyproc GS 45/45 (450) NN-NN M0
GS9

Väggtyp GS 9
1. Skena Gyproc SKP 45 som kantprofil (i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc R 45, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc R Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:104
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 35 dB
Max vägghöjd, mm 2800
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 155
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

1) För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från NN-NN till PP-PP.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.