Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 70/70 (450) PP-PP M30

Gyproc GS 70/70 (450) PP-PP M30
Gyproc GS 70/70 (450) PP-PP M30

1. Kantprofil Gyproc AC 70 (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 30 mm mineralull
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:106
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering

R'W

= 40 dB
Max vägghöjd, mm 4700
Väggtjocklek (mm) 132
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.