Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 95/70 (450) PP-PP M95

Gyproc GS 95/70 (450) PP-PP M95
Gyproc GS 95/70 (450) PP-PP M95

1. Kantprofil Gyproc AC 95 (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. 95 mm mineralull
5. Väggklammer Gyproc VK
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc VK 25 Tillbehör till stålprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:109
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering

R'W

= 52 dB
Max vägghöjd, mm 3600
Väggtjocklek (mm) 157
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.