Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 70/70x2 (450) PNN-NNP M140

Gyproc GS 70/70x2 (450) PNN-NNP M140

1. Kantprofil Gyproc AC 70x2 (i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 15,4 mm Gyproc Protect F
5. 2 x 70 mm mineralull
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:111
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering

R'W

= 65 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 225
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

Ljudklass B, lägenhetsskiljande vägg i bostäder. Avser medelvärde enligt SS 25267:2004, se vidare kap. 4.1.1.

Väggtjocklek avser min-värde.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.