Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GS 70/70 (600) NN-0 M0

Gyproc GS 70/70 (600) NN-0 M0
Gyproc GS 70/70 (600) NN-0 M0

Väggtyp GS101
1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:101
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3100
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 93
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

Vid högre väggar se Gyproc Handbok, kap 4.3.2 tabell 1 och 2. Brandklasserna EI 30 resp EI 60 gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.