Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GS 95/95 (600) N-N M0

Gyproc GS 95/95 (600) N-N M0
Gyproc GS 95/95 (600) N-N M0

Väggtyp GS105
1 Skena Gyproc SK 95 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 95, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva1)
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:102
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 30 dB
Max vägghöjd, mm 5000
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 116
Anmärkning: 

Anmärkning
Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

1) För brandklass EI 60 krävs 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från N-N till P-P.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.