Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GS 45/45 (600) NN-NN M30

Gyproc GS 45/45 (600) NN-NN M30
GS114

Väggtyp GS114
1. Kantprofil Gyproc AC 45 (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc R 45, c 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. Min 30 mm Mineralull
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc R Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:106
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 40-44 dB
Max vägghöjd, mm 2700
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 182
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

1) För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från NN-NN till PP-PP.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.