Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GS 120/95 (600) NN-NN M30

Gyproc GS 120/95 (600) NN-NN M30
Gyproc GS 120/95 (600) NN-NN M30

Väggtyp GS120
1. Kantprofil Gyproc AC 95 (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 1)
4. 95 mm Mineralull
5. Väggklammer Gyproc VK25
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor
Gyproc VK 25 Tillbehör till stålprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:108
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 52 dB
Max vägghöjd, mm 3100
Väggtjocklek (mm) 145
Prisindex 196
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

1) För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från NN-NN till PP-PP.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.