Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 70/70 (600) PP-0 M0

Gyproc GS 70/70 (600) PP-0 M0
Gyproc GS 70/70 (600) PP-0 M0

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc PROTECT F Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:101
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 30 dB
Max vägghöjd, mm 3100
Väggtjocklek (mm) 95
Prisindex 93
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

Vid högre väggar se Gyproc Handbok kap 4.3.2 tabell 1 och 2.

Brandklasserna EI 30 resp EI 60 gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.